Реєстрація
громадської спілки/громадського союзу

Кваліфікована юридична допомога у реєстрації громадських спілок/союзів у найкоротший термін за прийнятною ціною в місті Києві та по всій території України

"Під ключ"

Економія вашого часу та коштів

Максимально оперативно

Вартість: від 6 500 грн

Термін: до 14 робочих днів

Телефон: +38 (063) 550 30 50

Відповідно до статті 1 Закону України «Про громадські об'єднання»ГРОМАДСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ЗІ СТАТУСОМ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - це добровільне об'єднання фізичних та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних та інших інтересів. Громадське об'єднання зі статусом юридичної особи є непідприємницьким Товариством, основною метою якого не є одержання прибутку. 

Разом з тим, відповідно Закону України «Про громадські об'єднання», Громадська спілка - це громадське об'єднання, засновниками якого є юридичні особи приватного права, у тому числі громадські об'єднання зі статусом юридичної особи. Засновниками громадської спілки не можуть бути юридичні особи приватного права, єдиним засновником яких є одна і та сама особа. Членами (учасниками) можуть бути юридичні особи приватного права, у тому числі громадські об'єднання зі статусом юридичної особи, фізичні особи, які досягли 18 років та не визнані судом недієздатними.

Також статтею 7 Законом України «Про громадські об'єднання» передбачено, що кількість засновників громадського об’єднання не може становити менше ніж 2 особи. 

Громадське об’єднання зі статусом юридичної особи може мати відокремлені підрозділи, які утворюються за рішенням відповідного керівного органу громадського об'єднання згідно із статутом. Відокремлені підрозділи громадського об'єднання не є юридичними особами.

Назва Громадського об’єднання зі статусом юридичної особи (повна, а також скорочена) та юридична адреса;

Мета діяльності Громадського об’єднання зі статусом юридичної особи;

Відомості про склад керівництва центральних статутних органів Громадського об’єднання зі статусом юридичної особи (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), дати народження керівника, членів інших керівних органів, посади в керівних органах, контактного номера телефону та інших засобів зв'язку);

Умови і порядок приймання членів Громадського об’єднання зі статусом юридичної особи, вибуття з нього;

Документ, який підтверджує місцезнаходження Громадського об’єднання зі статусом юридичної особи (гарантійний лист власника приміщення, договір купівлі-продажу приміщення, договір оренди приміщення тощо);

Відомості про засновників Громадського об’єднання зі статусом юридичної особи:

Для фізичної особи (громадянина України)

Копія паспорта (1-2 сторінки, у разі необхідності 3-4 сторінки, та місце реєстрації) засновника;

Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру) засновника;

У випадку, якщо засновник фізична особа-підприємець, надається копія Свідоцтва про державну реєстрацію/Виписки з ЄДР.

Інформація про місце роботи, посади, номер телефону та інших способи зв'язку із засновником.

Для фізичної особи (не резидента)

Нотаріально посвідчений переклад паспорта (1-2 сторінки) засновника;

Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру) засновника;

Копія посвідки на тимчасове/постійне місце проживання в Україні засновника або дозволу на офіційне працевлаштування на території України засновника (у разі наявності);

Інформація про місце роботи, посади, номер телефону та інших способи зв'язку із засновником.

 

Для юридичної особи (резидента України)

Копія Статуту засновника - юридичної особи;

Копія Відомостей з ЄДРПОУ засновника - юридичної особи;

Номер останнього Протоколу Загальних Зборів Учасників засновника - юридичної особи;

Витяг з ЄДР засновника - юридичної особи- оригінал дійсний на момент реєстрації;

Копія паспорта (1-2 сторінки, у разі необхідності 3-4 сторінки, та місце реєстрації) та реєстраційного номеру облікової картки платника податків(ідентифікаційного номеру) директора та бухгалтера засновника - юридичної особи.

Для юридичної особи (не резидента)

Заява про акредитацію за формою, що затверджується Міністерством юстиції України;

Нотаріально засвідчені копії наступних легалізованих документів:

Копія документа уповноваженого органу іноземної держави, що підтверджує реєстрацію іноземної неурядової організації;

Копія установчих документів іноземної неурядової організації;

Рішення уповноваженого органу іноземної неурядової організації про утворення відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації та призначення його керівника;

Статут (положення) відокремленого підрозділу у двох примірниках (якщо наявність статуту (положення) передбачена рішенням про утворення відокремленого підрозділу);

Довіреність на ім'я керівника відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації.

Повна вичерпна консультація з переліку необхідних документів та процедури реєстрації Громадського об'єднання;

Розробка установчих документів для проведення державної реєстрації Громадського об'єднання;

Реєстрація Громадського об'єднання;

Подання відомостей про реєстрацію Громадське об'єднання у відповідний податковий орган;

Отримання довідки про те, що Громадське об'єднання має статус неприбуткової організації;

Виготовлення печатки Громадського об'єднання.