Реєстрація
благодійної організації

Кваліфікована юридична допомога у реєстрації (придбанні) та веденні благодійної діяльності в місті Києві та по всій території України

Економія вашого часу та коштів

"Під ключ"

Гнучка система оплати

Вартість: від 5 000 грн

Термін: від 3 робочих днів

Телефон: +38 (063) 550 30 50

У відповідності до статті 1 Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації", благодійна діяльність - добровільна особиста та/або майнова допомога для досягнення визначених цим Законом цілей, що не передбачає одержання благодійником прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або компенсації благодійнику від імені або за дорученням бенефіціара.

Види благодійної діяльності

Благодійники спільно чи індивідуально можуть здійснювати благодійну діяльність на підставі добровільного вибору одного або кількох таких її видів:

 • безоплатна передача у власність бенефіціарів коштів, іншого майна, а також безоплатне відступлення бенефіціарам майнових прав;

 • безоплатна передача бенефіціарам права користування та інших речових прав на майно і майнові права;

 • безоплатна передача бенефіціарам доходів від майна і майнових прав;

 • безоплатне надання послуг та виконання робіт на користь бенефіціарів;

 • благодійна спільна діяльність та виконання інших контрактів (договорів) про благодійну діяльність;

 • публічний збір благодійних пожертв;

 • управління благодійними ендавментами;

 • виконання заповітів, заповідальних відмов і спадкових договорів для благодійної діяльності;

 • проведення благодійних аукціонів, негрошових лотерей, конкурсів та інших благодійних заходів, не заборонених законом.

Засновники та учасники благодійних організацій

Засновниками благодійних організацій можуть бути дієздатні фізичні та юридичні особи, крім органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб публічного права.

Засновники благодійних організацій або уповноважені ними особи приймають рішення про утворення благодійних організацій, затверджують їх установчі документи та склад органів управління та приймають інші рішення, пов’язані з утворенням та державною реєстрацією благодійних організацій.

Благодійні товариства та благодійні фонди можуть мати, крім засновників, інших учасників, що вступили до їх складу в порядку, встановленому статутами таких благодійних товариств

Установчі документи благодійних організацій

Установчим документом благодійного товариства та благодійного фонду є статут, разом з тим Установчим документом благодійної установи є установчий акт. Зазначені установчі документи благодійної організації затверджуються засновником (засновниками) благодійної організації або уповноваженими ними особами.

Установчі документи благодійної організації повинні містити:

 • найменування благодійної організації;

 • цілі та сфери благодійної діяльності;

 • органи управління благодійної організації, їх склад, компетенцію, порядок діяльності та прийняття ними рішень;

 • порядок призначення, обрання або затвердження членів органів управління благодійної організації, крім вищого органу управління благодійного товариства та благодійного фонду, їх заміщення, зупинення їх повноважень, припинення їх повноважень (відкликання);

 • порядок внесення змін до установчих документів благодійної організації;

 • джерела активів (доходів), порядок контролю і звітності благодійної організації;

 • підстави та порядок припинення благодійної організації, у тому числі порядок розподілу активів.