Публічне право

Публічне право — це сукупність правових норм різних галузей права, предметом регулювання яких є відносини у сфері реалізації публічних (державних, суспільних) інтересів. Наша компанія пропонує послуги щодо реєстрації та/або внесення змін до діючих політичних партій.

Послуги з реєстрації політичної партії

Відповідно до законодавства України, політична партія - це добровільне об'єднання громадян, що зареєстровано відповідно до законів України. Основна мета її створення - це сприяння волевиявленню громадян. Політична партія може брати участь у виборах та інших заходах.

 

Діяльність будь-якої партії регулюється Конституцією України і чинними законами. Перед її створенням важливо ознайомитися з правовою стороною цього питання.

 

Реєстрація нової політичний партії - це сукупність юридичних операцій, які вимагають чимало часу і практичних навичок. Процес формування нової політичної сили в Україні регулюється Законом України “Про політичні партії в Україні”. Спершу необхідно підготувати необхідну документацію.

Орієнтовний перелік документів для формування політичний партії

 • Заява від керівника об'єднання

 • Програма і Статут (із визначеними завданнями і способами їх реалізації)

 • Протокол засідання, про прийняття рішення про створення політичної партії

 • Відомості про склад керівників

 • Повідомлення про те, в якій банківській установі буде відкритий рахунок

 • Документ про сплату держмита за процедуру реєстрації

 • Підписні листи, які свідчать про те, що 10 000 осіб підтримують рішення про створення нової партії

Хто має право заснувати партію?

Засновниками добровільного об'єднання можуть бути дієздатні повнолітні громадяни України. Членом партії згідно із законодавством можна стати тільки на добровільних засадах.

Відповідно до законодавства України визначено, що член партії обов'язково повинен бути громадянином України, у якого є право голосу на виборах. До переліку тих, хто не може стати членом партії, відносяться: діючі співробітники МВС, судді, працівники податкової і прокуратури, працівники служби безпеки України.

 

Метою добровільного об'єднання є суспільний розвиток, з огляду на це заборонено легалізацію такого об'єднання, якщо її діяльність спрямована на:

 • зміну Конституційного ладу за допомогою насильницьких дій

 • зміну цілісності території України

 • агітацію війни і насильства

 • розпалювання суперечок національного або релігійного характеру

 • утиск прав громадян країни

 • загрозу безпеці України

Що необхідно для створення політичної партії?

Щоб зареєструвати нове добровільне об'єднання, необхідно:

 

 • визначити назву політичної партії

 • визначити юридичну адресу

 • визначитися зі складом керівників органів управління, а також з членами контрольно-ревізійного органу

 • визначити банківську установу для відкриття рахунку

 • надати список з підписами дієздатних громадян України (не менше 10 000 осіб)